COMUNA TULGHEŞ

cu sediul în comuna Tulgheş, nr. 339, judeţul Harghita, tel: 0266338107; 0722529963;0726767410, fax: 0266338454,

organizează licitaţie cu strigare pentru închirierea a două trupuri de păşune, runda nr. IV, respectiv:

 

Denumire

trup pasune

Suprafata/

ha

Pret pornire licitatie

lei/an/ha

Valoare minima a

chiriei

lei/an

Valoarea garantiei de      participare

 lei

Pârâul Cruşitu 43,76 350 15.316 1.532
Gura Prisecani 45,39 350 15,886 1,589

 

Documentaţia de atribuire se poate procura de la registratura primăriei Tulgheş la preţul de 50 lei/exemplar.

Termenul limită pentru solicitarea de clarificări: 13.04.2022, ora 10,00.

Termenul limită de răspuns la solicitarea de clarificări: 13.04.2022, ora 15.00.

Termenul limită de înscrierea la licitaţie: 14.04.2022, ora 11,00.

Licitaţia va avea loc la sediul primăriei Tulgheş, com Tulgheş, nr. 339, jud. Harghita, la data de 14.04.2022, ora 13,00.

Licitaţia va fi publică cu strigare.

Pasul de licitaţie: 20 lei întregi, fără fracţiuni

Share This:

Anunt important

Share This:

ANUNT IMPORTANT

ANUNȚ !

Având în vedere:

Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 

Noile măsuri anti-COVID care se aplică începând de luni, 25 octombrie 2021

 

ACCESUL ÎN CLĂDIREA PRIMĂRIEI COMUNEI TULGHES ESTE PERMIS DOAR PERSOANELOR VACCINATE ȘI CELOR TRECUTE PRIN BOALĂ, ÎN BAZA CERTIFICATULUI VERDE

 

 

Certificatul verde este un document care dovedește că am trecut prin boală în ultimele 180 de zile, că ne-am vaccinat sau că avem un test COVID negativ efectuat de o instituție autorizată.

Share This:

LEGE Nr. 78/2014 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

Share This:

Nr. 6075 din 13.06.2021

 

Către,           

Comuna Tulgheș

 

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 și Ordinului M.M. nr. 1447 din 2017 și în urma luării deciziei etapei de încadrare în cadrul Comitetului Special Constituit din data de 13.06.2021 aveţi obligaţia de a informa publicul asupra deciziei etapei de încadrare, în termen de 3 zile de la primirea anunţului, prin publicare în presa locală în limba română şi în limba maghiară, prin afişarea acestuia la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, conform modelului prezentat de mai jos:

 

Comuna Tulgheș anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare în cadrul planurilor care nu necesită efectuarea evaluării de mediu și evaluare adecvată pentru Planul de amenajament silvic U.P. III Tulgheș de pe teritoriul administrativ al comunelor Tulgheș, Corbu și Bilbor (jud. Harghita) și comunei Grințieș (jud. Neamț) pe o suprafață totală de 1520,34 ha.

Documentaţia care a stat la baza deciziei privind etapa de încadrare poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia  Mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str.Márton Áron, nr.43, în zilele luni-joi între orele 800-1630, vineri între orele 800-1400. Observaţiile justificate ale publicului pentru reconsiderarea deciziei luate ca urmare a parcurgerii etapei de încadrare se primesc zilnic, la sediul Agenţiei pentru Protecţia  Mediului Harghita, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului; Tel: 0266-312454; 0266-371313; fax: 0266-310041. Proiectul deciziei etapei de încadrare se află la următoarea adresă de internet: apmhr.anpm.ro/Reglementări/Avizul de mediu.

Citeste mai mult

Share This:

Ministerul Apărării Naționale prin biroul informare-recrutare din centrul militar județean Harghita a început înscrierea candidaților pentru instituțiile militare de învățământ: licee militare, academii militare și școli militare postliceale.

Termene de înscriere:

  •  5 martie 2021 pentru licee militare, Institutul Medico-Militar și Academia de Poliție
  • 30 aprilie 2021 pentru celelalte instituții militare de învățământ.

Informații detaliate puteți obține la sediul centrului militar județean Harghita din strada Piața Cetății Nr.1, Miercurea Ciuc, telefonic la următoarele nr de tel.: 0266/371 520 sau 0266/311 630 de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00, pe adresa de email recrutare_harghita@mapn.ro sau pe pagina de facebook Centrul Militar Județean Harghita.

În acest moment nu sunt  locuri disponibile pentru categoria soldat-gradat profesionist(S.G.P.)

 

Cu deosebit respect,

Comandantul Centrului Militar Județean Harghita

Colonel  Tiberiu-Bogdan GRIGORE

Share This:

Share This:

Hotararea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași, cu privire la măsurile luate pe perioada Pelerinajului cu ocazia Sfântei Paraschiva din 08 – 15.10.2020

Share This:

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 85 din 28 august 2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral, ce vor fi utilizate la alegerile locale din 27 septembrie 2020

Share This:

Share This: