Program colectare separata deseuri municipale

Share This:

ANUNȚ PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI SISTEMATIC AL COMUNEI TULGHEȘ

           

Comuna TULGHEȘ, având în vedere înștiințarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară HARGHITA anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 7, pe o perioadă de 60 de zile în care toate persoanele interesate le pot consulta, conform Art. 14, alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 05.12.2023

Data de sfârșit a afișării: 05.02.2024

Locul și adresa unde pot fi consultate documentele: Primăria Tulgheș

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Tulgheș.

Alte informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține de pe site-ul ANCPI la adresa www.ancpi.ro/pnccf/ și de pe pagina Comunei Tulgheș, la adresa http://www.primaria_tulghes@yahoo.com/.

Template doesn't exists. Use default

Share This:

ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI PENTRU SEZONUL RECE 2023-2024

Share This:

Anunt important

Sprijin pentru investitii in noi suprafete ocupate de paduri

Share This:

Programul de investitii pentru infiintarea stanelor montane

Share This:

Anunt public fose septice – sisteme adecvate

Share This:

Campanie colectare deșeuri din sticlă (ambalaje de sticlă)

Share This:

CERERE ŞI DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

PENTRU SOLICITAREA TICHETULUI SOCIAL ELECTRONIC PENTRU ALIMENTE/MASĂ

CALDĂ – FAMILIE CU COPII –

Share This:

Anunt important

Share This:

Anunt important

Share This: