Program colectare separata deseuri municipale

Share This:

ANUNȚ PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI SISTEMATIC AL COMUNEI TULGHEȘ

           

Comuna TULGHEȘ, având în vedere înștiințarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară HARGHITA anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 7, pe o perioadă de 60 de zile în care toate persoanele interesate le pot consulta, conform Art. 14, alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 05.12.2023

Data de sfârșit a afișării: 05.02.2024

Locul și adresa unde pot fi consultate documentele: Primăria Tulgheș

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Tulgheș.

Alte informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține de pe site-ul ANCPI la adresa www.ancpi.ro/pnccf/ și de pe pagina Comunei Tulgheș, la adresa http://www.primaria_tulghes@yahoo.com/.

Template doesn't exists. Use default

Share This:

ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI PENTRU SEZONUL RECE 2023-2024

Share This:

Anunt important

Sprijin pentru investitii in noi suprafete ocupate de paduri

Share This:

Programul de investitii pentru infiintarea stanelor montane

Share This:

Anunt public fose septice – sisteme adecvate

Share This:

Campanie colectare deșeuri din sticlă (ambalaje de sticlă)

Share This:

CERERE ŞI DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

PENTRU SOLICITAREA TICHETULUI SOCIAL ELECTRONIC PENTRU ALIMENTE/MASĂ

CALDĂ – FAMILIE CU COPII –

Share This:

Anunt important

Share This:

Anunt important

Share This:

 COMUNA TULGHEŞ

cu sediul în comuna Tulgheş, nr. 339, judeţul Harghita, tel: 0266338107; 0722529963;0726767410, fax: 0266338454,

organizează licitaţie cu strigare pentru închirierea a două trupuri de păşune, runda nr. IV, respectiv:

 

Denumire

trup pasune

Suprafata/

ha

Pret pornire licitatie

lei/an/ha

Valoare minima a

chiriei

lei/an

Valoarea garantiei de      participare

 lei

Pârâul Cruşitu 43,76 350 15.316 1.532
Gura Prisecani 45,39 350 15,886 1,589

 

Documentaţia de atribuire se poate procura de la registratura primăriei Tulgheş la preţul de 50 lei/exemplar.

Termenul limită pentru solicitarea de clarificări: 13.04.2022, ora 10,00.

Termenul limită de răspuns la solicitarea de clarificări: 13.04.2022, ora 15.00.

Termenul limită de înscrierea la licitaţie: 14.04.2022, ora 11,00.

Licitaţia va avea loc la sediul primăriei Tulgheş, com Tulgheş, nr. 339, jud. Harghita, la data de 14.04.2022, ora 13,00.

Licitaţia va fi publică cu strigare.

Pasul de licitaţie: 20 lei întregi, fără fracţiuni

Share This:

Anunt licitaţie cu strigare pentru închirierea a două trupuri de păşune

 COMUNA TULGHEŞ

cu sediul în comuna Tulgheş, nr. 339, judeţul Harghita, tel: 0266338107; 0722529963;0726767410, fax: 0266338454,

organizează licitaţie cu strigare pentru închirierea a două trupuri de păşune, respectiv:

Citeste mai mult

Share This:

Program colectare deșeuri 2022

Share This:

Anunt inscriere provizorie sectoare cadastrale

Share This:

Anunt important

Share This:

ANUNT IMPORTANT

ANUNȚ !

Având în vedere:

Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 

Noile măsuri anti-COVID care se aplică începând de luni, 25 octombrie 2021

 

ACCESUL ÎN CLĂDIREA PRIMĂRIEI COMUNEI TULGHES ESTE PERMIS DOAR PERSOANELOR VACCINATE ȘI CELOR TRECUTE PRIN BOALĂ, ÎN BAZA CERTIFICATULUI VERDE

 

 

Certificatul verde este un document care dovedește că am trecut prin boală în ultimele 180 de zile, că ne-am vaccinat sau că avem un test COVID negativ efectuat de o instituție autorizată.

Share This:

ANUNT PRIVIND ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI PENTRU SEZONUL RECE 2021-2022

Share This:

Hotararea CJSU Harghita 72 din 4 octombrie 2021

Share This:

Share This:

ANUNT PUBLIC

Share This:

LEGE Nr. 78/2014 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

Share This:

Nr. 6075 din 13.06.2021

 

Către,           

Comuna Tulgheș

 

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 și Ordinului M.M. nr. 1447 din 2017 și în urma luării deciziei etapei de încadrare în cadrul Comitetului Special Constituit din data de 13.06.2021 aveţi obligaţia de a informa publicul asupra deciziei etapei de încadrare, în termen de 3 zile de la primirea anunţului, prin publicare în presa locală în limba română şi în limba maghiară, prin afişarea acestuia la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, conform modelului prezentat de mai jos:

 

Comuna Tulgheș anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare în cadrul planurilor care nu necesită efectuarea evaluării de mediu și evaluare adecvată pentru Planul de amenajament silvic U.P. III Tulgheș de pe teritoriul administrativ al comunelor Tulgheș, Corbu și Bilbor (jud. Harghita) și comunei Grințieș (jud. Neamț) pe o suprafață totală de 1520,34 ha.

Documentaţia care a stat la baza deciziei privind etapa de încadrare poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia  Mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str.Márton Áron, nr.43, în zilele luni-joi între orele 800-1630, vineri între orele 800-1400. Observaţiile justificate ale publicului pentru reconsiderarea deciziei luate ca urmare a parcurgerii etapei de încadrare se primesc zilnic, la sediul Agenţiei pentru Protecţia  Mediului Harghita, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului; Tel: 0266-312454; 0266-371313; fax: 0266-310041. Proiectul deciziei etapei de încadrare se află la următoarea adresă de internet: apmhr.anpm.ro/Reglementări/Avizul de mediu.

Citeste mai mult

Share This:

Concurs pentru finantarea proiectelor pentru anul 2021

Domeniul de aplicare: activitati sportive

Perioada de depunere proiecte: 12 mai 2021- 12 iunie 2021.

Detalii in adresa nr 2542 din 12.05.2021 atasata prezentului articol.

 

Share This:

Hotararea CJSU Harghita 36 din 11 mai 2021

Share This:

Ministerul Apărării Naționale prin biroul informare-recrutare din centrul militar județean Harghita a început înscrierea candidaților pentru instituțiile militare de învățământ: licee militare, academii militare și școli militare postliceale.

Termene de înscriere:

 •  5 martie 2021 pentru licee militare, Institutul Medico-Militar și Academia de Poliție
 • 30 aprilie 2021 pentru celelalte instituții militare de învățământ.

Informații detaliate puteți obține la sediul centrului militar județean Harghita din strada Piața Cetății Nr.1, Miercurea Ciuc, telefonic la următoarele nr de tel.: 0266/371 520 sau 0266/311 630 de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00, pe adresa de email recrutare_harghita@mapn.ro sau pe pagina de facebook Centrul Militar Județean Harghita.

În acest moment nu sunt  locuri disponibile pentru categoria soldat-gradat profesionist(S.G.P.)

 

Cu deosebit respect,

Comandantul Centrului Militar Județean Harghita

Colonel  Tiberiu-Bogdan GRIGORE

Share This:

Share This:

Hotararea nr 30 din 16.10.2020 CJSU Harghita

Share This:

Hotararea CJSU Harghita nr. 26/08.10.2020

Share This:

Hotararea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași, cu privire la măsurile luate pe perioada Pelerinajului cu ocazia Sfântei Paraschiva din 08 – 15.10.2020

Share This:

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 85 din 28 august 2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral, ce vor fi utilizate la alegerile locale din 27 septembrie 2020

Share This:

Delimitări secții de votare

Share This:

Share This:

Share This:

Hotararea nr 16 din 2020 al CJSU Harghita

Share This:

ALEGERI LOCALE 2020-BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE COMUNALA NR 62 TULGHES

Share This:

Share This:

ORDONANTA MILITARA NR. 4 DIN 29.03.2020

Share This:

Share This:

Share This:

ORDONANTA MILITARA NR 2 DIN 21.03.2020

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

  DE ACORD

PRIM-MINISTRU

 

LUDOVIC ORBAN

 

 

 

ORDONANȚA MILITARĂ

 1. 2 din 21.03.2020

 

privind măsuri de prevenire a răspândire a COVID-19

 

 

Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

Ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 13 din 21.03.2020,

În temeiul art. 4 alin. (2) și (4) din Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 3 -5 din anexa nr. 2 la același decret și al art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare,

 

Ministrul afacerilor interne emite următoarea

 

Ordonanță militară

 

Art.1. – (1) Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară.

(2) Prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice de urgență.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

 

Art. 2. – (1) Se suspendă temporar activitățile de comercializare cu amănuntul, a produselor și serviciilor, în centrele comerciale în care-și desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie.

(2) Prin centru comercial se înțelege „structura de vânzare cu suprafața medie sau mare în care se desfășoară activități de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, ce utilizează o infrastructură comună şi utilităţi adecvate”, astfel cum este reglementat în anexa la Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

 

Art. 3. – (1) Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de persoane.

(2) Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună.

 

Art. 4. – În intervalul orar 06.00 – 22.00, se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:

 1. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță;
 2. b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 3. c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 4. d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 5. e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.

 

Art. 5. – (1) În intervalul orar 22.00 – 06.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.

(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(4) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă nume și prenume, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

(5) Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22.00, ora României.

 

Art. 6. – (1) Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, cu excepția situației în care aceștia tranzitează teritoriul României, pe culoare de tranzit, organizate prin înțelegeri cu statele vecine.

(2) Prin excepție, este permisă intrarea pe teritoriul  României a cetățenilor străini și apatrizilor care fac parte din următoarele categorii:

 1. a) sunt membri de familie ai cetățenilor români;
 2. b) sunt membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
 3. c) sunt persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile române potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene;
 4. d) sunt persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;
 5. e) este personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
 6. f) sunt pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;
 7. g) sunt pasageri care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale);
 8. h) sunt persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

 

Art. 7. – (1) Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate în carantină instituționalizată, sub pază.

(2) Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile.

(3) Măsurile dispuse potrivit alin.(1) și (2) nu exonerează persoanele de răspunderea contravențională sau penală.

(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art. 8. – (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, și să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor.

(2) Evidențele se actualizează și se raportează săptămânal la centrul județean/ al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.

(3) Comitetele locale, județene și al municipiului București pentru situații de urgență identifică modalități de sprijin pentru persoanele prevăzute la alin.(1).

(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art. 9. – (1) Ordonanța militară nr.1/2020 privind unele măsuri de primă urgență, care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.219 din 18 martie 2020, se completează după cum urmează:

 1. La articolul 2 se introduc două noi alineate, alin.(2) și (3), cu următorul cuprins:

„(2) Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult, de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.

(3) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, cât și împărtășirea credincioșilor bolnavi la domiciliul acestora”.

 

 1. După alineatul (2) al articolului 4, se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:

„(3) Prevederile alin.(1) și (2) se aplică și conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4t”.

 

 1. După alineatul (2) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:

„(3) Alte excepții de la interdicția prevăzută la alin.(1) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.”

(2) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art. 10. – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:

 1. a) Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsurile prevăzute la art.1 și 2;
 2. b) Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, pentru măsurile prevăzute la art. 3, 5 și 7;
 3. c) Poliția de Frontieră Română, pentru măsura prevăzută la art. 6.

(2) Nerespectarea măsurilor de primă urgență prevăzute la art.1 – 7 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanța de urgență nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de urgență nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art. 11. – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.

 

 

Ministrul Afacerilor Interne

 

Semnătura ______________

 

Data ___________________

 

L.S.

Share This:

Share This:

Circulara + Hotararile nr 10 si 11 ale CJSU HARGHITA

Share This:

Hotararea nr 1 al CLSU TULGHES privind aprobarea unor masuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus

Share This:

Hotararile Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Harghita

Share This:

Anunt important

Share This:

Adresa nr. 4157/2020 și Hotărârea CJSU Harghita nr. 7/10.03.2020, în vederea punerii în aplicare a măsurilor dispuse cu celeritate.

Share This:

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 158 din 11 octombrie 2019 privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare din comuna Tulgheş la alegerile pentru Președintele României din anul 2019

Share This:

Dispozitia nr 146 din 2019 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral ce vor fi utilizate la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2019

Share This:

Ziua Comunei Tulghes 28 iulie 2019

Share This:

Ziua Drapelului in comuna noastra

“Tricolorul românesc e simbol de libertate la 1848 și de unitate la 1859. Îi însoțește pe ostașii care aduc independența României în 1877. Spre el au privit cu speranță românii în lupta pentru unitate, încununată la 1918. ”

       Iar astăzi, 25 iunie 2019 sărbătorim Ziua Drapelului Național.  O zi marcantă pentru națiunea noastră.  Avem ocazia astăzi,  să sărbătorim, să cinstim și să ne plecăm plini de mândrie în fața tricolorului nostru sfânt, sursă inestimabilă de unitate și mândrie față de neam și țară.

     Un simbol care întruchipează trecutul, prezentul și viitorul României.

      Nouă, cei de astăzi,  ne revine misiunea și obligația să sădim în sufletele generațiilor  viitoare spiritul respectului față de simbolurile naționale.

       Sunt onorat și totodată încântat să constat că aici,  la Tulgheș, pe plaiuri mioritice , în inima României, tricolorul este la loc de cinste,  în sufletele  tuturor, de la cei mici până la cei mai în vârstă.

        Această zi de mare sărbătoare, încărcată de un puternic sentiment de patriotism, trebuie să ne unească, să creeze o strânsă legătură între românii de pretutindeni, să fim toți  mândrii că suntem români iar tricolorul să nu lipsească din  sufletul nostru.

      Este o mare onoare pentru mine, că astăzi,  în prezența atâtor oaspeți de seamă și în fața dumneavoastră  dragi tulgheșeni, putem omagia  drapelul nostru tricolor.

       Nu cred că este emoție mai mare în suflet de roman ca atunci când drapelul  este înălțat pe catarg în acordurile Imnului național al României.

       Văd în mulțime și confrați maghiari cărora le mulțumesc pentru prezență. Tulgheșul este un exemplu de conviețuire, trăim în pace și bunăstare cu  respect reciproc,  indiferent de contextul politic și etnic.

        Ziua de astăzi trebuie să ne amintească tuturor că puterea unei națiuni stă în respectarea simbolurilor naționale.  

       Indiferent de vârstă, statut social, etnie sau credință, suntem români, ne înclinăm în fața drapelului național și spunem cu toată mândria întregii lumi că am fost, suntem și vom fi o națiune puternică și demnă.

      Avem încredere în capacitatea  poporului roman  de a fi solidari,  iar împreună putem construi o Românie, în care , fiecare să-și găsească locul, rolul și împlinirea personală.

Pe tricolor e scris unire,

Când toți românii il purtăm

În lunga noastră devenire

Și-n fața lui ne înclinăm.

LA MULȚI ANI TRICOLORULUI! LA MULȚI ANI ROMÂNIA!

 

MARCEL VANCU

PRIMARUL COMUNEI TULGHES

Share This:

Aparitii in presa: Zece proiecte importante pentru Comuna Tulgheş

Sursă de finanţare există pentru ele, iar prin implementarea lor marea majoritate a drumurilor comunale vor fi asfaltate, iar infrastructura şcolară va fi reabilitată, alături de alte investiţii

Un număr de 10 proiecte de investiţii importante pentru comuna Tulgheş urmează să fie implementate în perioada următoare. Ele se referă fie la modernizarea drumurilor comunale din localitate, reabilitarea sau construirea de şcoli şi grădiniţe, înfiinţarea unui centru de asistenţă sau alte lucrări esenţiale pentru localitate. Finanţarea acestora este asigurată din diferite surse, contractele fiind deja semnate, urmând să fie demarate lucrările.

„Comuna Tulgheş este o localitate în plină dezvoltare şi modernizare, totuşi viteza de implementare şi derulare a unui proiect de investiţii încă este lentă, dar aici intervin o serie de factori care fac parte din celebra birocraţie specific românească. Recunosc: totuşi au fost corectate o serie de acte normative în ultimul timp care îmbunătăţesc şi fluidizează oarecum procedurile de implementare şi gestionare a acestor proiecte atât de necesare comunităţilor în care trăim”, a declarat primarul comunei Tulgheş, Marcel Vancu.

În continuare, acesta a enumerat proiectele importante pentru comuna Tulgheş şi stadiul de implementare a acestora.

85% din drumurile comunale vor fi asfaltate

Astfel, un prim proiect este modernizarea drumului comunal (DC) 260 Poiana Veche, cu o valoare de 5.066.934 lei şi finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL). În acest moment, achiziţia este finalizată şi în scurt timp încep lucrările.

Al doilea proiect se referă la modernizarea infrastructurii rutiere: DC 259 Pârâul Borvizului, DC 134 Poiana Nouă, DC 260 Poiana Veche (drumul pe sub coasta), DC 261 (drumul Fabricii). Proiectul este finanţat prin FEADR şi are o valoare de 5.111.405 lei. Începerea lucrărilor este preconizată în acest an. Acum se obţin avizele şi se începe procedura de achiziţie publică.

Un alt proiect se referă tot la modernizarea drumurilor comunale, pe diverse sectoare de drum, cu finanţare prin PNDL. Valoarea investiţiei este de 5.683.405 lei, iar lucrările vor începe tot în acest an.

Primarul comunei Tulgheş a explicat că sunt semnate contractele de finanţare, iar după implementarea acestor proiecte în infrastructura rutieră mai rămân de asfaltat „câteva capete care nu au fost incluse”. „La finalul acestor lucrări, undeva la 85% din drumurile comunale vor fi acoperite de asfalt. Mai rămâne un procent de 10-15% (…) pentru care o să încercăm să accesăm un alt proiect pentru a le acoperi”, a precizat edilul.

Reabilitarea infrastructurii şcolare din comună

A patra investiţie importantă este construirea grădiniţei cu program prelungit, cu patru săli de grupă. Costurile în valoare de 1.747.176 lei au fost obţinute prin PNDL, lucrările fiind începute în toamna anului trecut.

Al cincilea proiect este tot în domeniul educaţiei: înfiinţarea unei grădiniţe cu program normal. Finanţarea în valoare de 1.760.484 lei s-a obţinut prin FEDR, iar lucrările au fost demarate tot în toamna lui 2018.

O altă investiţie prioritară în infrastructura şcolară din comună este reabilitarea şi modernizarea şcolii din Poiana Veche, prin PNDL, în valoare de 1.014.834 lei. Lucrările vor începe, potrivit primarului, în vara acestui an.

Reabilitarea şi modernizarea şcolii cu clasele I-IV din centrul Tulgheşului va fi finanţată de asemenea prin PNDL. Această investiţie se află în stadiul de întocmire a proiectului tehnic şi obţinere a avizelor.

În acest domeniu, a spus Marcel Vancu, odată finalizate aceste investiţii, practic, lucrările la infrastructura şcolară din comună vor fi finalizate. Va mai rămâne, conform sursei citate, „un singur colţ de clădire” din centrul localităţii, care e cel mai nou-construit, însă va trebui reabilitat şi acela din punct de vedere al izolaţiilor termice. „Acolo încă nu avem finanţare. În rest, am cam terminat tot ce înseamnă infrastructură şcolară”, a precizat primarul.

Alte investiţii

Al şaptelea proiect important enumerat se referă la lucrările de dirijare a apelor pluviale ale pârâului Varariei (Poiana Veche). Lucrările vor fi efectuate din bugetul local şi vor începe în luna aprilie a acestui an.

Înfiinţarea unui centru de asistenţă socială în satul Hagota este o altă investiţie care va avea o finanţare de 1.014.834 lei prin FEADR. Lucrările vor începe, conform sursei citate, în primăvara anului viitor.

A zecea investiţie este finanţată prin FEADR, urmând să se construiască o centrală termică şi sistemele de apă caldă şi încălzire, pe bază de biomasă, pentru Primăria comunei Tulgheş. Valoarea investiţiei este de 915.832 lei, lucrările urmând să înceapă în 2020.

∗∗∗

În comuna Tulgheş, de-a lungul timpului au existat mai multe discuţii cu privire la prioritatea investiţiilor, adică unde să fie începute primele: în centrul localităţii sau în satele aparţinătoare. „Tulgheşul a beneficiat în ultimii ani de foarte multe proiecte (…) doar că la noi nu este o regulă unde investeşti prima dată: în centru sau în satele aparţinătoare. Te orientezi în funcţie de cum identifici sursa de finanţare. (…) De fiecare dată am încercat să găsesc un oarecare echilibru. Eu cred acum că, dacă se vor realiza aceste 10 proiecte – ele nu sunt poveşti, sunt deja semnate contractele de finanţare, sunt clare – vom rezolva aproape pentru fiecare loc din Tulgheş o investiţie. Nu rămâne nici un sat sau nici o parte a unui sat să nu fie acoperit de un anumit proiect”, a spus Marcel Vancu.

Edilul comunei a mai precizat că cel târziu anul viitor aceste investiţii vor fi finalizate. (Şt.P.)

Sursa: http://informatiahr.ro

 

Share This:

Programul manifestărilor dedicate Zilei de 1 Decembrie, invitație pentru tulgheseni și nu numai !

Share This:

ZILELE TULGHEȘENE

Duminica 29 Iulie 2018 începând cu ora 13, pe scena amplasată la stadion ,talentele locale, Ioana Olaru, Grigoras Rareș Ionuț, Ansamblul Junii Tulghesului, Ansamblul Plaiuri Tulghesene, alături de interpreți consacrați, Roxana Nemes, Julia Jianu, Viorel Srinbeanu, Sebastian Stan, Alex de la Orăștie, Eniko Kovacs și vedeta internațională FRANCESCO NAPOLI, au fost alături de noi cu prilejul ZILELOR TULGHESENE !

Vizionare placuta!

Marcel Vancu

Primarul Comunei Tulghes

Share This:

Ziua Drapelului-24.06.2018

În această binecuvântată zi, în care sărbătorim Drapelul Național ne încearcă un puternic sentiment de emoție și patriotism în fața tricolorului nostru sfânt.

Drapelul tricolor este simbolul național cel mai de preț, în anul Centenar al Marii Uniri, cu respect, bucurie și multă demnitate transmitem gândurile noastre solemne despre cele trei culori încărcate de sens,  mândria de a fi Român, o găsim astăzi în fiecare moment în care drapelul național este ridicat cu onor.

Avem ocazia astăzi toți cei care suntem prezenți să sărbătorim, să cinstim și să ne aplecăm plini de respect în fata tricolorului nostru sfânt, sursă inestimabilă de mândrie față de neam și țară, simbol ce întruchipează trecutul,prezentul și viitorul României.

Avem obligația morală prin tot cea ce facem să educăm generațiile viitoare în spiritul respectului față de simbolurile naționale, sunt extrem de mândru să constat că cei mai tineri cetățeni ai Tulgheșului iubesc și poarta tricolorul cu mândrie ori de cate ori au ocazia.

Mulțumesc tuturor participantiilor, mulțumesc tuturor instituțiilor care au contribuit la realizarea acestui măreț eveniment dedicat Drapelului nostru Național.

 

La multi ani Drapelul nostru Tricolor!!!

Marcel Vancu- Primarul Comunei Tulghes

Share This:

Start-up nation

Vreau sa fiu antreprenor

Share This:

La mulți ani ! Astăzi cu toții am fost copii ! Minunata magie a copilăriei la TULGHES !

Share This:

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Campanie de informare şi conştieintizare a Programului naţional de cadastru şi carte funciaraă 2015-2023 care are drept scop inregistrarea gratuită a tuturor imobilelor ( terenuri, clădiri şi apartamente).

Pentru mai multe detalii accesati click aici.

Cadastru_prezentareMDRAP

Share This:

Servicii medicale la standarde occidentale in comuna noastra!

Asistenta medicală primara este extrem de importanta, sunt bucuros ca la TULGHES am reușit sa avem medici și doua cabinete medicale,care asigura servicii medicale la standarde ridicate.

Le doresc medicilor și personalului medical mult succes in nobila activitate desfășurată in slujba cetățenilor !

 

 

 

 

Share This:

Anunt important

Adresa nr 2513 din 7.05.2018 privind posibilitatea de a opta pentru indeplinirea serviciului militar in calitatea de rezervist voluntar. Detalii privind procesul de recrutare si selectie se regasesc in adresa atasata prezentului anunt.

Share This:

Anunt important-Cabinet de medicina de familie Dr. Zoltan Kovacs-Krausz

Share This:

Bun venit

    Lucrarea de faţă vă propune o incursiune în viaţa comunei Tulghes, fiind o reflectare a realităţii economice, sociale şi culturale a unui comune moderne angajata în acţiuni de promovare a tuturor instituţiilor şi locuitorilor.
Am convingerea, că localitatea noastra este un loc plăcut, cu o bună tradiţie, cu autorităţi locale responsabile şi deschise, cetăţeni activi şi o comunitate de afaceri cu un orizont larg de dezvoltare. Comuna Tulghes vi se dezvăluie prin imagini şi cuvinte care vorbesc despre noi. 
Iată câteva argumente ce susţin ideea că avem o comuna în care CEEA CE PROPUNEM, FACEM!

Cu stima,

Vancu Marcel

Primarul Comunei Tulgheș

Județul Harghita

Share This: