Formulare Impozite și Taxe

Conturile în care se efectuează diferite plăţi către UAT TULGHES

Banca: Trezoreria Topliţa,
BENEFICIAR COMUNA TULGHES – codul fiscal 4245933
SWIFT TREZROBU

RO19TREZ3542107020101XXX – Impozit pe clădiri de la persoane fizice
RO66TREZ3542107020102XXX – Impozit şi taxă pe clădiri de la persoane juridice
RO63TREZ3542107020201XXX – Impozit pe terenuri de la persoane fizice
RO13TREZ3542107020202XXX – Impozit şi taxă pe teren de la persoane juridice
RO60TREZ3542107020203XXX – Impozit pe terenul din extravilan persoane fizice și juridice
RO11TREZ35421070203XXXXX – Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru
RO07TREZ35421070250XXXXX – Alte impozite şi taxe pe proprietate
RO36TREZ35421150201XXXXX – Impozit pe spectacole
RO38TREZ3542116020201XXX – Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice
RO85TREZ3542116020202XXX – Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice
RO33TREZ35421160203XXXXX – Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare
RO29TREZ35421160250XXXXX – Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi
RO51TREZ35421A300530XXXX – Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către instituţiile publice
RO42TREZ35421340202XXXXX – Taxe extrajudiciare de timbru
RO77TREZ35421A350102XXXX – Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate
RO66TREZ35421350202XXXXX – Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe
RO36TREZ35421360206XXXXX – Taxe speciale
RO77TREZ35421180250XXXXX- Alte impozite și taxe de la populație
RO50TREZ35421E300530XXXX- Inchiriere pajisti
RO12TREZ3545033XXX001279 – Mijloc transport > 12t
RO27TREZ3545006XXX000710 – Taxa arhitectură, garanţii, licitaţii

RO 55TREZ35421330228XXXX- Cheltuieli judiciare, despagubiri civile

RO52TREZ35421030218XXXX- Imp. pe venit din transferul propr. imobiliare

 

Share This:

Comments are closed.