D I S P O Z I Ţ I A Nr. 158 din 11 octombrie 2019 privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare din comuna Tulgheş la alegerile pentru Președintele României din anul 2019

Share This:

Bookmark the permalink.