ANUNȚ PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI SISTEMATIC AL COMUNEI TULGHEȘ

           

Comuna TULGHEȘ, având în vedere înștiințarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară HARGHITA anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 7, pe o perioadă de 60 de zile în care toate persoanele interesate le pot consulta, conform Art. 14, alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 05.12.2023

Data de sfârșit a afișării: 05.02.2024

Locul și adresa unde pot fi consultate documentele: Primăria Tulgheș

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Tulgheș.

Alte informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține de pe site-ul ANCPI la adresa www.ancpi.ro/pnccf/ și de pe pagina Comunei Tulgheș, la adresa http://www.primaria_tulghes@yahoo.com/.

Template doesn't exists. Use default

Share This:

Bookmark the permalink.