Nr. 6075 din 13.06.2021

 

Către,           

Comuna Tulgheș

 

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 și Ordinului M.M. nr. 1447 din 2017 și în urma luării deciziei etapei de încadrare în cadrul Comitetului Special Constituit din data de 13.06.2021 aveţi obligaţia de a informa publicul asupra deciziei etapei de încadrare, în termen de 3 zile de la primirea anunţului, prin publicare în presa locală în limba română şi în limba maghiară, prin afişarea acestuia la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, conform modelului prezentat de mai jos:

 

Comuna Tulgheș anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare în cadrul planurilor care nu necesită efectuarea evaluării de mediu și evaluare adecvată pentru Planul de amenajament silvic U.P. III Tulgheș de pe teritoriul administrativ al comunelor Tulgheș, Corbu și Bilbor (jud. Harghita) și comunei Grințieș (jud. Neamț) pe o suprafață totală de 1520,34 ha.

Documentaţia care a stat la baza deciziei privind etapa de încadrare poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia  Mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str.Márton Áron, nr.43, în zilele luni-joi între orele 800-1630, vineri între orele 800-1400. Observaţiile justificate ale publicului pentru reconsiderarea deciziei luate ca urmare a parcurgerii etapei de încadrare se primesc zilnic, la sediul Agenţiei pentru Protecţia  Mediului Harghita, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului; Tel: 0266-312454; 0266-371313; fax: 0266-310041. Proiectul deciziei etapei de încadrare se află la următoarea adresă de internet: apmhr.anpm.ro/Reglementări/Avizul de mediu.

Gyergyótölgyesi Önkormányzat értesíti az érdekelteket, hogy az U.P. III Gyergyótölgyes erdészeti üzemtervét Gyergyótölgyes, Gyergyóholló, Bélbor (Hargita megye) és Grințieș (Gerinces – Neamț megye) községek adminisztratív területén (1520,34 ha-on) a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a környezetre és a természetre jelentős hatást nem gyakorló stratégiai tervek közé sorolta, melyek esetében nem szükséges, környezeti- és természeti hatásvizsgálat elkészítése.      

A döntés alapjául szolgáló ügyiratcsomó megtekinthető a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, hétfő – csütörtök 800-1630 óra között, pénteken 800-1400 óra között. Az érintettek észrevételeiket e döntéssel kapcsolatosan a hirdetés megjelenésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt; Tel: 0266 – 312454; 0266 – 371313; fax:0266 – 310041. A döntés tervezete megtalálható az Ügynökség internetes oldalán: apmhr.anpm.ro/Reglementări/Avizul de mediu. 

 

Anunţul apărut în presă, precum, avizul de la ANANP – Serviciul Teritorial Harghita (pentru rezervația Pietrele Roșii), și avizul de la administratorul (Consiliul Județean Neamț – Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău) ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0129 Masivul Ceahlău se va depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita.

 

 

Cu stimă,

geogr. MIHÁLY István                                       

Share This:

Bookmark the permalink.